02_ref - Agroprojekt grupa

agroprojekt grupa
Idi na sadržaj
Silosi za žitarice, uljarice i derivate
 • 1.  DUKAT, DRENOVCI - silos 6500 t 1989.
 • 2.  PZ ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC - silos 10000 t 1989.
 • 3.  PIK ĐURO SALAJ, VALPOVO - silos 20000 t (idejni projekt) 1989.
 • 4.  POLJOPRERADA, HRVATSKI LESKOVAC - sanacija silosa 1987.
 • 5.  POLJOPRIVREDA GRADINA, Gradina - silos za merkantilnu i sjemensku robu 1989.
 • 6.  KLAS, BENIČANCI - silos za merkantilnu robu 1989.
 • 7.  PZ FERDINANDOVAC, Ferdinandovac - silos, čistiona i skladište 1988.
 • 8.  PZ VIRJE, VIRJE - silos za merkantilnu robu 1989.
 • 9.  LUKA KOPAR, KOPAR- rekonstrukcija otprašivanja 1989.
 • 10.  BOŽJAKOVINA D.D., Božjakovina- silos za žitarice u Prečecu 1993.
 • 11.  LABOTERA, D.O.O., GUNJA - silos za žitarice u Gunji 1993.
 • 12.  KALISTOVIĆ D.O.O., DRENOVCI - silos za žitarice – projekt
 • 13.  PZ ČAKOVEC, ČAKOVEC- metalni silos za žitarice sa prijemom, grubim čišćenjem i transportnim sustavom – projekt
 • 14.  “TERMOGRADING” D.O.O. ZAGREB - metalni silos za žitarice sa prijemom, grubim čišćenjem i transportnim sustavom – projekt
 • 15.  “PIPO VS” D.O.O. ČAKOVEC- proširenje silosa 1994.
 • 16.  REČIĆ, OPRISAVCI - silos u Oprisavcima 1998.
 • 17.  SOJARA D.D., ZADAR - dogradnja silosa za rinfuzno  izdavanje ljuske - projekt
 • 19.  AGROMEĐIMURJE D.D., ČAKOVEC - silos 1995.
 • 20.  KELEČIĆ, proizvodni i trgovački obrt - silosi 840 t 2001. građenje AGP  
 • 21.  AGRO-PROMES - mješaona stočne hrane 750 litara i silosi 325 t građenje AGP
 • 22.  EMOS-Kelemen - silosi 2001. građenje AGP
 • 23.  JOŽE TRONTELJ - silosi projekt
 • 25.  SMRČEK ĐURO - silosi 2001. građenje AGP
 • 26.  GASSL NEVEN- silosi 2001. građenje AGP
 • 27.  PAVLOMIR d.o.o- silosi 2002. građenje AGP
 • 28.  SLAP-96 D.O.O. - silosi 2004. građenje AGP
 • 29.  ŽAPER ŽELJKO - silosi 2005. građenje AGP
 • 30.  MLIN D.O.O. - silosi 2005. građenje AGP
 • 31.  PZ VELIKA PISANICA - silosi 2004. građenje AGP
 • 32.  PIKO D.O.O. - silosi 2005. građenje AGP
 • 33.  ZAGREBAČKA PIVOVARA d.d- silosi za krupicu i slad - projekt
 • 34.  TRBUŠEK KRUNOSLAV- unutarnji silosi 8,4 t i 18,9 t 2005. građenje AGP
 • 35.  LJUBIĆ MARTIN -  šaržna sušara 4,8 t 2004. građenje AGP
 • 36.  KOSAR ZDRAVKO - unutarnji silos 52,5 t 2004. građenje AGP
 • 37.  CEROVSKI IVICA- unutarnji silos 27,1 t i šaržna sušara 4,8 t 2004. građenje AGP
 • 38.  TIŠLER DARKO- unutarnji silos 25,7 t 2004. građenje AGP
 • 45.  PISANIČANKA D.O.O.- vanjski silos 105,1 t 2005. građenje AGP
 • 46.  TUREK SLAVKO - unutarnji silos 20,7 t 2005.
 • 47.  ČURKOVIĆ IGOR - unutarnji silos 34,1 t 2004. građenje AGP
 • 48.  PILEK IVICA - unutarnji silos 52,5 t 2004. građenje AGP
 • 49.  COUFAL BOGUMIL- unutarnji silos 20,7 t 2004. građenje AGP
 • 50.  BISTROVIĆ STJEPAN- unutarnji silos 52,5 t 2004. građenje AGP
 • 51.  ŠIRANOVIĆ TOMO - silosi za gotovu stočnu hranu 8,1 t i 11,0 t 2004. građenje AGP
 • 52.  STANKOVIĆ MARIO - silos za gotovu stočnu hranu 11,0 t 2004. građenje AGP
 • 53.  BOROŠ MIJO - unutarnji silos 52,5 t 2005. građenje AGP
 • 54.  KUZMIĆ SLAVKO ; ŠELIR VLADO - unutarnji silos 33,7 t 2005. građenje AGP
 • 55.  GALA D.O.O. - silos 500 t, + 60 t projekt
 • 56.  GRBIĆ - silos 4 x 900 t projekt
 • 57.  JERKOVIĆ D.O.O.- silosi 2 x 250 t 2004. građenje AGP
 • 58.  KOLESARIĆ- silos 3 x 350 t 2005 građenje AGP
 • 59.  KUŠIĆ- silosi 3 x 200 t 2004. građenje AGP
 • 60.  MARTINEC -silos 3 x 250 t 2004. građenje AGP
 • 61.  MIHIN - silos za sačmu 12 t 2002. građenje AGP
 • 62.  MOHARIĆ - silos 80 t 2003. građenje AGP
 • 63.  NOVAK TERRA - silos 150 t + 50 t 2005. građenje AGP
 • 64.   NOVAK DAMIR - silos 80 t 2004. građenje AGP
 • 65.  PATARČEC - silos 200 t 2003. građenje AGP
 • 66.  PAVLOMIR D.O.O. - silos 150t 2003. građenje AGP
 • 67.  PODRAVSKO GOSPODARSTVO D.O.O. - silosi 10 000 t 2005. građenje AGP
 • 68.   PROMOVIRA - silosi 1000 t 2005. građenje AGP
 • 69.  RATARSTVO PROMET - silosi 10 000 t – projekt
 • 70.  SEDLIĆ - silosi 300 t 2000. građenje AGP
 • 71.  ŠIRANOVIĆ - silosi za sačmu 2 x 15 t 2004. građenje AGP
 • 72.  VALIPILE - silosi 1000 t 2002. građenje AGP
 • 73.  VAROUŠ - silos 100 t 2004. građenje AGP
 • 74.  VENI UP silos 3 x 50 t 2000. građenje AGP
 • 75.  PIPO VS - silosi 2500 t 2002. građenje AGP
 • 76.  ZEČIĆ - silosi 1200 t - projekt
 • 77.  MGP d.o.o.-silosi za sačmu 5 x 60t, i silosi 2 x 1000t 2005. građenje AGP
 • 78.  MESTRA d.o.o. - silosi 2000t 2005. građenje AGP 2005. građenje AGP
 • 79.  KLAJIĆ -silosi 2 x 500 t 2004. građenje AGP
 • 80.  AGROPLOD D.O.O. - silosi 3 x 1100 t 2006. građenje AGP
 • 81.  BUČKA TRADE d.o.o.- silosi 110t , silosi za sačmu 13 2005. građenje AGP
 • 82.  BRKANIĆ - silosi 2 x 500 t 2005. građenje AGP
 • 83.   PERADARNIK GUNJA D.O.O. - silosi 2 x 500 t 2005. građenje AGP
 • 87.  TISA TRGOVINA D.O.O. - silosi 300 t 2004. građenje AGP
 • 88.  PANAK silosi 3 x 400 t 2005. građenje AGP
 • 89.  VUK - silos 30 t 2005. građenje AGP
 • 90.   PUHAR - silos 100 t .2005. građenje AGP
 • 91.  NOVAČKI - silos 30 t 2005. građenje AGP
 • 92.  BOĐIRKOVIĆ - silosi 50 t, silos za sačmu 20 t 2005. građenje AGP
 • 93.  PETROVIĆ - silos 28 t 2005. građenje AGP
 • 94. ABM D.O.O. - Koprivnica- baterija silosa-6000 t – projekt 2000.
 • 96. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVOHERCEG - Dragalić - baterija silosa 3500 t 2006. građenje AGP
 • 97.  AZ. OBRT - ABIČIĆ - baterija silosa 2006. građenje AGP
 • 98.  EKO IMANJE MAVROVIĆ D.O.O.-Sloboština - projekti 2006.
 • 99. AGROTOVARNIK d.o.o. - Tovarnik- baterija silosa 6200 t 2006. građenje AGP
 • 100. MAJVALD - silos 100 t 2006. građenje AGP
 • 101. INGRA-LIBIJA - silos 100 t 2006. građenje AGP
 • 102. REŠETAR - baterija silosa 200 t 2006. građenje AGP
 • 103. DUBRAVEC - silos 30 t 2006. građenje AGP
 • 104. ANTOLJAK- silos 30 t 2006. građenje AGP
 • 105. ŠKRIVANEK - silos 30 t 2006. građenje AGP
 • 106. OPG MARKOVIĆ - silos 500t 2007. građenje AGP
 • 107. PZ ČAKOVEC- silos 1000t 2007. građenje AGP
 • 108. HERCEG- silos 5000 t 2007. građenje AGP
 • 109. ZEČIĆ- silos 1000t 2007. građenje AGP
 • 110. OPG ŠTABI - silos 100t 2007. građenje AGP
 • 111. KUŠIĆ- silosi 400t – projekt 2007.
 • 112. BUBLIĆ - silos 2000t – projekt 2007.
 • 113. OPG MARKOVIĆ - silos 100t 2007. građenje AGP
 • 114. ŠKAREC - 2x silos 100t 2007. građenje AGP
 • 115.  KLAS D.O.O., HERCEGOVAC - 2x silos 800t 2008. građenje AGP
 • 116. VRT D.O.O., BJELOVAR - silosi tampon ćelije 2x 300 t, silosi 8x 470 tona
 • 117. PTO ĐURKIĆ, SLAKOVCI - silosi 2x 490 t
 • 118. MELEM D.O.O.., ŠLJIVOŠEVCI - silosi 2x 745 t
 • 119. ROSA  D.O.O., ŠLJIVOŠEVCI - silosi 2x 745 t
 • 120. AGROTOVARNIK D.O.O., TOVARNIK - silosi 2x 1550 t
 • 121. PRODANIC D.O.O.., GAREŠNICA- silosi 4x 1400 t
 • 122. GALA D.D., BJELOVAR- silosi 470 t, silos za teško-tekuće komponente 2x 74 m
 • 123. ABM D.O.O.,KOPRIVNICA - silosi 4x 702 t 2008. građenje AGP
 • 124. EMOS D.O.O., KELEMEN - silosi 2x 100 t 2008. građenje AGP
 • 125. AZ OBRT, ŠAPTINOVCI- silosi 3x 1000 t 2008. građenje AGP
 • 126. DOMAGOJ D.O.O., BEREK - silos 480 t 2008. građenje AGP
 • 127. PZ ČAKOVEC., ČAKOVEC- silosi 4x 1000 t 2008. građenje AGP
 • 128. AMARILIS D.O.O., NIJEMCI - silosi 2x 1533 t 2009. građenje AGP       
 • 129. KLICA D.O.O., SLATINA - silos 310 t 2009. građenje AGP
 • 130. TSH ČAKOVEC D.D., ČAKOVEC - silosi 6x 1000 t 2009. građenje AGP
 • 131. MALTARIĆ., KOPRIVNICA - silos 500 t 2009.
 • 132. LUKAČ D.O.O., CAGINEC- silosi 2x 1500 t 2009. građenje AGP
 • 133. ŠAFARIĆ, NEDELIŠĆE - silos 260 t 2009. građenje AGP
 • 134. CEROVSKI, DONJI DRAGONOŽEC - silos 52,5 t, 34,1 t i 27,1 t 2009. građenje AGP
 • 135. ZAGREBAČKA PIVOVARA D.D. - linija za prihvat pšeničnog slada 2010/2011. građenje AGP
 • 136. TSH ČAKOVEC - uklanjanje postojećeg i izgradnja 13 silosa 6 000 t 2010/2011. građenje AGP  M SAN grupa Poljoprivrednik Polje
 • 137. LUKAČ - izgradnja 2 silosa 1500 t 2010. građenje AGP
 • 138. M-SAN GRUPA - obnova silosa 10 000 t Poljoprivrednik Polje BiH 2010. građenje AGP
 • 139   M-SAN GRUPA - obnova silosa 20 000 t MPI Modriča BiH 2010. građenje AGP
 • 140.  SEGES d.o.o. Županja -1000t + 100t 2012. građenje AGP
 • 141.  PO ZORA, Sv. Đurađ - 2x700t + 100t, 2012 građenje AGP
 • 142.  PP ORAHOVICA, Orahovica - novi prijem 120 t/h 2012, građenje AGP
 • 143.  CHRISTINECHRISTANDL, STRADEN, Austrija - Silos Tip NL5/12 , 2015,sa transporterom
 • 144. PETER FLEISCHHACKER, STRADEN, Austrija - Transporttechnik mit Zubehör, 2015
 • 145. FRANZ RAUCH, GNAS, Austrija - Podest elevatora, 2015.
 • 146. SPORER, GNAS, Austrija -  2x silos Tip NL 4/8 sa opremom
 • 147. JOZEFA HAMERŠAK, MARKOVCI, Slovenija -  1 x silos tip NLM 3/10 sa transportnom opremom
 • 148. KARL PECHTIGAM, Austrija -  Siloanlage, Transporttechnik mit Zubehör
 • 149. KURT NISTELBERGER, Austrija - Silos Tip NL 4/12 mit Belüftungskonus
 • 150. GERNOTORTHOFER, VORAU, Austrija - 1 x Silos Tip NL 9/14 mit Belüftungskonus
 • 151. PENTSCHER OG, HITZENDORF, Austrija - Rohrschnecke S 200 I, Becherelevator NBEL 40 mit Zubehör
 • 152. ROBERT GREMEL, Austrija - Transportna oprema, građenje AGP, 2015.
 • 153. WOLFGANG GUTMANN, GNAS,  Austrija - Silos Tip NLT 3/9 sa konusom 36°, lančani elevator NK20 sa opremom, gravitacioni cjevovod, fleksibilni pužni transporter FS90
 • 154. GERHARD STROBL, Austrija - Silos Tip NLM 3/10 sa opremom, građenje AGP, 2015.
 • 155. VIKTOR KICKMAYER, KIRCHBACH, Austrija - 2 x Silos Tip NL4/14 sa konusom za propuhivanje i dodatnom opremom, cijevni pužni transporter S 150
 • 156. DIETMARNEUBAUER, LANDWIRT, OBERSCHÜTZEN, Austrija - 1 Silos Tip NLK5/10 mit Belüftungskonus
 • 157. MARTINA NEUHAUSER, LANDWIRTSCHAFT, KAINDORF, Austrija - Silos Tip NLK 5/13 sa konusom za propuhivanje
 • 158. JOSEF RATH, HAINERSDORF, Austrija -  Silos Tip NL5/11 sa konusom za propuhivanje i dodatnom opremom
 • 159.  SCHWEINMAST REICHERSDORF, ST.STEFAN IM ROSENTAL, Austrija - Silos tip NL4/17 sa konusom za propuhivanje, građenje AGP, 2015.
 • 160. SUMMERER SCHWEINEMAST KG, KAINDORF, Austrija - silos proizvođača „DAMECO”, građenje AGP, 2015.
 • 161. LUG d.o.o. - silosi 2 x 675t, građenje AGP 2015.
 • 162. MLIIN PUKANIĆ - silos 2 x 1500t, građenje AGP 2016.
 • 163. AGRO MAŠIĆ, GORNJA TRMOŠNICA - BIH - silosi 2 x 38t, 2 x 15t sa prijemom i transportnom opremom AGP-2018
 • 164. LUG d.o.o., STAROTOPOLJE - silosi 1 x 1000t, 1 x 100t sa transportnom tehnikom AGP-2018
 • 165. KOLESARIĆ, DUBOČAC - silosi 2 x 650t AGP-2018
 • 166. GALA d.o.o. - silosi 2 x 245t, 1 x 336t, 1 x 745t sa transportnom tehnikom AGP-2018
 • 167. ZORA d.o.o. - silosi 2 x 700t sa transportnom tehnikom AGP-2018
 • 168. ZZ BRKA, BRČKO, BIH - silos 1 x 500t AGP-2017
 • 169. RUPIĆ d.o.o., JAGODNA - silos 1 x 360t sa transportnom opremom AGP-2017
Natrag na sadržaj